WERELDKOOR KIDS

Aniko Boros

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij ons wereldkoor. Het repertoire is een gevarieerde mix van één- en meerstemmige liederen uit verschil- lende landen. Een gezond stemgebruik, ontwikkelen van het muzikaal gehoor, gevoel voor ritme en melodie, een goede zanghouding, expressief zingen, ontwik- kelen van het geheugen en bewust leren luisteren naar elkaar komen aan bod. We zingen liederen in het Nederlands, maar dagen de kinderen ook uit in andere talen te zingen.

Inschrijven
Praktisch

Kids (7-13 j.) 

Dinsdag 18:30-19:30

Bekijk alle data

Kostprijs (30 Lessen)

€ 90 (standaard)
€ 18 (kansentarief)