WERELDKOOR KIDS

Aniko Boros & Dorien Staljanssens

Vanaf januari 2023 zijn alle kinderen en jongeren van harte welkom bij ons wereldkoor. Het repertoire is een gevarieerde mix van één- en meerstemmige liederen uit verschil- lende landen. Een gezond stemgebruik, ontwikkelen van het muzikaal gehoor, gevoel voor ritme en melodie, een goede zanghouding, expressief zingen, ontwik- kelen van het geheugen en bewust leren luisteren naar elkaar komen aan bod. We zingen liederen in het Nederlands, maar dagen de kinderen ook uit in andere talen te zingen.

Praktisch

Kids (7-13 j.) 

Dinsdag 18:30-19:30


Kostprijs (20 Lessen)

€ 60 (standaard)
€ 12 (kansentarief)


Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel: