Vacature: "Ondersteuning projectontwikkeling"

VACATURE "ONDERSTEUNING PROJECTONTWIKKELING3

FUNCTIE

Medewerker ondersteuning projectontwikkeling

DOEL VAN DE FUNCTIE

Verhoging van de participatie van etnisch-cultureel divers artistiek en cultureel  talent aan de stedelijke (en andere) cultuurprogramma's.

FUNCTIEINHOUD 

• Detectie van artistiek en cultureel talent op het veld van de (super)diversiteit in Gent via het onderhouden van contacten met relevante formele en informele netwerken; 
• Permanent in kaart houden van overheidsprogramma’s (lokaal, provinciaal, Vlaams, Federaal, Europees, VN) ter ondersteuning van het culturele veld; programma’s waarop projecten van individuen en organisaties zich kunnen inschrijven;
• Begeleiding op maat, van de projectontwikkeling van potentiële initiatiefnemers;
• Begeleiding van de initiatiefnemer bij de uitwerking van subsidiedossiers voor de realisatie van projecten;
• In beeld houden van de status van projectdossiers;
• Begeleiding (op maat) van de realisatie van de projecten;
• Begeleiding van de rapportage over de uitvoering van goedgekeurde projecten.

FUNCTIEPROFIEL

Diplomavereisten

• bachelor in een menswetenschappelijke richting, of aantoonbare relevante ervaring

Kennis

• etnisch culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen;
• culturele sector in Gent, Vlaanderen;
• culturele aspiraties van etnisch culturele minderheden;
• van cultuurcommunicatie;
• van het gebruik van communicatiekanalen;
• Nederlands;
• meertaligheid strekt tot aanbeveling.

Ervaring

• minstens 2 jaar ervaring
• werken in interculturele contexten;
• opbouwen van netwerken;
• planningscycli voor projecten op het culturele veld.


Vaardigheden

• organiseren;
• communiceren;
• projecten schrijven;
• schriftelijk rapporteren;
• mondeling rapporteren.

Attitudes

• open staan voor anderen;
• dynamisch zijn;
• initiatieven durven nemen;
• creatief zijn;
• aanpassingsbereid zijn;
• klantvriendelijk zijn;
• assertief zijn;
• stressbestendig zijn;
• bereid zijn tot verdere bijscholing.

Andere vereisten

• bereid zijn om te werken in een flexibele dienstregeling (avond- en weekendwerk), verloond conform de RPR van Stad Gent;
• bereid zijn om occasioneel taken op te nemen die niet gevat worden door deze functiebeschrijving;
• volgen verplichte vorming;
• uitvoeren van een gepersonaliseerd VTO-plan.

Aanbod

• Voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur
• Verloning op niveau B (weddeschaal bachelor bij de overheid)

Elektronisch solliciteren kan tot 21 augustus 2015 naar Luc.baeckeland@stad.gent
Voor meer informatie kan u eveneens contact opnemen met Luc Baeckeland

Datum indiensttreding: 1/10/2015Dit artikel verscheen op en gaat over in de categorie Vacatures


Bekijk alle nieuwsberichten