Over De Centrale

To boldly go where no fan has gone before

Een boeiende cultuur- en ontmoetingsplek

In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn ze koud gezet; de oude, met cokes aan-gedreven generatoren van de stedelijke elektriciteitscentrale aan Ham in Gent.

Ruim tien jaar later, op 30 september 1994 streken enkele enthousiastelingen neer in de voormalige administratieve ruimtes van de oude elektriciteitsfabriek. Hun landing luidde de start in van wat toen nog het ‘Intercultureel ontmoetingscentrum’ van Gent heette.

Met hun komst begon de transformatie van het gebouwencomplex tot een leverancier van nieuwe mentale energie voor de stad in verandering.
Op 1 oktober 2000, met de opening van de Turbinezaal, werd deze transformatie ook tastbaar.
Het Timefestival organiseerde er in die dagen haar meetingpoint. De organisatoren hadden het simpelweg over hun stek in “De Centrale”.

Vandaag is De Centrale in de eerste plaats een centrum dat inzet op creatie en presentatie van muziek die verwijst naar de diversiteit van de stedelijke bevolking.
De verschillende polyvalente ruimtes worden ter beschikking gesteld voor voorstellingen, repetities, theater- en filmvoorstellingen, workshops, cursussen en vergaderingen.

De Centrale is een interculturele organisator van (podium)kunsten, een open huis dat de artistieke expressies die voortspruiten uit de culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen en Brussel een podium biedt, deze expressies uit de verborgenheid haalt maar tevens de erkenning en waardering ervan onderbouwt voor ruimere publieken en zo mee bruggen slaat binnen en tussen de diverse gemeenschappen.

Kortom, de Centrale is een boeiende cultuur- en ontmoetingsplek en bovenal een warm en bruisend nest met veel aandacht voor de kracht van diversiteit.

ENTR, het café-restaurant van De Centrale is open van dinsdag t/m zaterdag, van 11u tot middernacht.

Welkom in De Centrale!

Welkom in ENTR!

MISSION STATEMENT

De Centrale is een intercultureel muziekcentrum. 
Het beschouwt de super diversiteit in Gent en in Vlaanderen als haar inspirerend referentiekader en als een uitdagende werkcontext.
De Centrale zet in op de artistieke expressies die voortspruiten uit die culturele diversiteit.
Daartoe presenteert De Centrale een breed spectrum van levende muziek met wortels in de stad en in de wereld voor een cultureel divers publiek.
Het stimuleert de organische overlevering en de transformatie van levende muziektradities.
De Centrale is een broedplaats, een open huis waar kunstenaars, publiek en partners met elkaar in dialoog gaan, zich met elkaar connecteren, evenwaardig participeren en ervaringen delen.
De Centrale kiest voor een werking waarbij kwaliteit, interactie, gedeeld burgerschap en respect voorop staan, wars van elke vorm van discriminatie.

Culturele diversiteit verbindt!

Onvergetelijke ontdekkingen & ontmoetingen

De Centrale, een wereldcultuurhuis gelegen in de multiculturele wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, is een ontmoetingsplek voor cultuurvogels van diverse pluimage.

Podiumkunsten & Muziekateliers

De Centrale herbergt een educatieve werking van muziekateliers en is organisator van diverse podiumkunsten, met etnisch-culturele diversiteit als uitgangspunt.

Polyvalente ruimtes

De polyvalente ruimtes worden ter beschikking gesteld voor voorstellingen, repetities, workshops, cursussen, vergaderingen, …