za.23.sepHerberg Macharius

De Oeigoerse kwestie . een gesprek

Een Oeigoerse dag in Gent (panelgesprek + concert)

In het westen van de Volksrepubliek China ligt de ‘Xinjiang Oeigoerse autonome regio’, zoals de regio officieel heet, of de Oeigoerse autonome regio, zoals veel Oeigoeren als naam verkiezen. Het is een enorm gebied waar van oudsher de Oeigoeren de dominante groep zijn. Sinds een aantal jaren treedt de Chinese staat hard op tegen deze bevolkingsgroep. Er is een netwerk van kampen uitgebouwd waar Oeigoeren “heropgevoed” worden. Volgens China gaat om het om beroepsscholen die gebruikt worden in de strijd tegen het terrorisme.

Vorig jaar publiceerde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN, Michelle Bachelet, een rapport over de situatie. Het rapport stelt dat "de beschuldigingen van martelingen of wanbehandeling, met inbegrip van verplichte medische behandeling en slechte voorwaarden van detentie, geloofwaardig zijn, net als de beschuldigingen van individuele incidenten van seksueel geweld".

Het rapport besluit dat er "ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden in het kader van de strijd tegen terrorisme". En dat "de mate van willekeurige gevangenneming van Oeigoeren en anderen, in een context van beperking en ontkenning van individuele en collectieve fundamentele rechten, internationale misdaden kunnen zijn, in het bijzonder misdaden tegen de menselijkheid".

De groeiende macht van China zorgt ervoor dat veel landen weinig kritiek durven geven op de gebeurtenissen. De meeste moslimlanden doen er het zwijgen toe. Zelfs Turkije dat cultureel verwant is met de Oeigoeren, is in de loop der jaren voorzichtiger geworden.

Naar aanleiding van de situatie organiseren we dit panelgesprek waarbij we de situatie onder de aandacht willen brengen en ruimte willen scheppen voor de Oeigoerse cultuur.

MO*journalist John Vandaele bespreekt de huidige situatie in Xinjiang met Ekber Tursun, bestuurder van de Belgium Uyghur Association, en Stijn Deklerck, sinoloog en China-expert bij Amnesty International Nederland. Ook Qelbinur Sidiq die in de kampen verbleef, zal getuigen. Hafsa al-Baziou, schepen van internationale samenwerking die ook bevoegd is voor het Gentse mensenrechtenbeleid geeft haar kijk.  Mieke Schauvliege, fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, zal spreken over hoe Belgische parlementen en regeringen zijn omgegaan met de repressie van de Oeigoeren.

Om 20u volgt in de refter van de Sint-Baafsabdij een concert van het Oeigoerse Mäshräp Ensemble > meer info & reservatie

Organisatie: Amnesty International Vlaanderen, Belgium Uyghur Association, Buren van de Abdij, De Centrale, Herberg Macharius & MO* Magazine

(foto: Matt Hrac / Flickr / CCBY 2.0 - courtesy Mo* Magazine)

Praktisch

zaterdag 23 september 2023

van 16:00 tot 18:00

Vrije inkom (reserveren is niet nodig)

Herberg Macharius
Coyendanspark 1
9000 Gent

 

Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel: