Zalen

Welcome humans, we are ready for you

De polyvalente ruimtes van De Centrale (Turbinezaal, Kelderzaal en kleine zalen) worden ter beschikking gesteld aan derden (organisaties en privé-personen) voor de organisatie van voorstellingen, repetities, workshops, cursussen, vergaderingen, ...

Derden kunnen in De Centrale terecht voor de organisatie van hun activiteit voor zover de aard van de activiteit geen inbreuk betekent op de missie van De Centrale.

Missie De Centrale:
De Centrale is een intercultureel muziekcentrum.
Het beschouwt de superdiversiteit in Gent en in Vlaanderen als haar inspirerend referentiekader en als een uitdagende werkcontext.
De Centrale zet in op de artistieke expressies die voortspruiten uit die culturele diversiteit.
Daartoe presenteert De Centrale een breed spectrum van levende muziek met wortels in de stad en de wereld, voor een cultureel divers publiek.
Het stimuleert de organische overlevering en de transformatie van levende muziektradities.
De Centrale is een broedplaats en een open huis waar kunstenaars, publiek en partners met elkaar in dialoog gaan, zich met elkaar connecteren, evenwaardig participeren en ervaringen
delen.
De Centrale kiest voor een werking waarbij kwaliteit, interactie, gedeeld burgerschap en respect voorop staan.

 

INFO

Isabelle Van Overmeeren
+32 9 323 65 70 (di, wo & do VM)
isabelle.vanovermeeren@gent.be

Algemeen nummer De Centrale
+32 9 323 65 65