za.24.junTurbinezaal

GIDJAMBA | SUSA & PAPA WENTI SLAVENDANS

Het geroffel van de drums, de zang en de dans brengen eeuwenoude tradities tot leven.
Weggevoerd uit Afrika en zwoegend op koloniale plantages in de nieuwe wereld, ontwikkelde zich een unieke cultuur onder de nieuwkomers van Suriname.
Alles wat de tot slaaf gemaakte mensen moesten doorstaan, komt tot uitdrukking in de Susa dans. En in de Papa Wenti dans leggen zij verbinding met de bron die hen de kracht gaf om te overleven.
Vanaf 1502, brachten de slavenschepen met regelmaat Afrikanen naar de koloniën in de West Indies waaronder ook naar Suriname. Hier aangekomen moesten de tot slaaf gemaakten vanaf de vroege ochtend tot in de late avond, in zon en regen, noeste arbeid verrichten.
Er werden hen strenge regels opgelegd waarbij hun bewegingsvrijheid helemaal beperkt werd. Vooral uitingen die niet westerse cultuuraspecten bevatten werden aan banden gelegd. Er werden zelfs wetten vervaardigd die het praktiseren van hun eigen culturelere heritage strafbaar maakte, met soms de doodstraf als sanctie.
Maar wat in het bloed zit, laat zich niet verloochenen. Hun enige bron van hoop en verlichting haalden zij uit hetgeen zij zich nog konden herinneren van hun voorouders, verbasterd en vermengd met lokale tradities en aangepast aan de omstandigheden.
Fascinerend om te zien hoe alledaagse aspecten uit de slavengemeenschappen vertolkt worden via muziek, zang en dans op een originele en waardige wijze zoals dat door de eeuwen heen van generatie op generatie is overgedragen.

Gidjamba | Kunjhe Akata | www.akataontour.com | kunjheakataeuropa@gmail.com | 0483708334

Praktisch

zaterdag 24 juni 2017

19:30

Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel:


Ook interessant


SEKSENDÖRT . UITVERKOCHT


VIOLONS BARBARES . GEANNULEERD


DOLU KADEHİ TERS TUT