do.20.oktKelderzaal

LA LETTRE A

LITERAIRE AVOND #01

Onder de noemer La Lettre A organiseren Boekhandel Limerick, Victoria Deluxe en De Centrale een literair project met een focus op werk van auteurs met een migratieachtergrond.

Ons taalgebied kent veel uitstekende jonge en oudere schrijvers, maar de stem van auteurs met een migratieachtergrond horen we iets te weinig. Toch zitten er in de lagere scholen in onze steden steeds meer kinderen met een migratieachtergrond op de banken. Ook zij worden de lezers en verhalenver-tellers van morgen. Literatuur is een uitgelezen middel om andere en nieuwe stemmen hun perspectieven op de wereld te laten verkondigen.

Elke avond wordt ingeleid door een toonaangevende stem die het geloof in een veerkrachtige en diverse samenleving vertegenwoordigt. In overleg met het publiek, ten slotte, willen we een schrijfacademie in het leven roepen die zich vooral richt tot jongvolwassenen met een migratieachtergrond.

Op 20 oktober komt Chams Eddine Zaougui zijn boek ‘Dictators – Een Arabische geschiedenis’ voorstellen.

Chams Eddine Zaougui (1978) is arabist en schrijft sinds de start van de Arabische opstanden in 2011 analyses voor De Standaard. Zijn stukken verschenen ook in Knack, NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en The New York Times. Dictators is zijn debuut.

Dominique Willaert (Victoria Deluxe) leidt het boek en de lezing in.

Aminata Abdoul verzorgt een muzikaal intermezzo!

Praktisch

donderdag 20 oktober 2016

20:00

Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel:


Ook interessant


Yüzyüzeyken Konuşuruz


LATCHO BILO


Artists Against Apartheid