ma.28.mrtDe Centrale & online

ONDER ONS

Een hybride studienamiddag

Culturele medewerkers als hefboom voor inclusie: we blikken terug op de afgelopen 10 jaar, delen onze inzichten en kijken vooruit ...

De stad Gent wil de culturele participatie en competenties van al zijn inwoners verhogen, en zoekt hefbomen voor interculturalisering.

De Stad Gent - met name de Dienst Werk en Activering, De Centrale en enkele stedelijke culturele instellingen - zet sinds 2010 in op leerwerktrajecten voor publiekswerkers en cultuurbemiddelaars.

Zetten we al stappen in de juiste richting? Jazeker. Op onze podia bijvoorbeeld is stilaan een betere afspiegeling te zien van de actuele samenleving.

Zijn we goed bezig? Ten dele. De snelheid waarmee de professionele teams in de cultuurhuizen van de stad en de regio de diversiteit representeren, verloopt een stuk trager dan op de podia.

Onze organisatie, ons personeelsbeleid, ons publiek ... We blijven zo graag ‘onder ons’.

Praatgasten

Keynotespreker van dit reflectiemoment is sociaal ondernemer Youssef Kobo, oprichter van A Seat At The Table. Verder serveren we een gebald, meerstemmig programma over de werkvloer en coaching, de opleiding, de werkorganisatie en het voorwaarden scheppend kader. 

Volgende gasten delen hun kijk en inzichten:

Nagham Alhamwy, publiekswerker in opleiding De Krook
Afsar Un Nesa, medewerker Team Programma en Educatie De Krook
Kabir Gazanfary, publiekswerker in opleiding De Centrale

Patricia Huyghe, coördinator publiekswerking De Krook, mentor Nagham en Afsar Un Nesa
Eline Chalmet, coördinator publiek en communicatie Industriemuseum, mentor Veronique Goka-Kouam en Osman Ö.
Yilmaz Koçak, artistiek participatief medewerker De Centrale, stagementor


An Beghein, hoofd Graduaatsopleidingen Mens & Samenleving Arteveldehogeschool
Astrid Van de Sompel, HR-diversiteitsmedewerker – coördinator BIS-project HR
Kristel Verstringe, jobcoach sociale economie Dienst Werk en Activering Stad Gent
Nele Goethals, verantwoordelijke publiekswerking De Centrale - projectcoach trajecten publiekswerkers in opleiding, mentor Kabir


Luc Baeckeland, algemeen coördinator De Centrale
Krist Biebauw, directeur De Krook
Christine De Weerdt, directeur STAM
Nathalie Van Laere, coördinator Diversiteit & Inclusie GKO & projectcoördinator Refu Interim


Gastvrouw-interviewer is Annabelle Van Nieuwenhuyse


Wat zijn de vragen waar jij mee zit? Wat zijn de hete hangijzers binnen je organisatie? Over welke zaken wil je de praatgasten bezig horen? Zend ze ons mee met jouw inschrijving.

​Context

100 redenen om het niet te doen, 11 redenen om het wel te doen.

Gent wil de culturele participatie en competenties van al zijn inwoners verhogen en zoekt hefbomen voor interculturalisering van de stedelijke culturele actoren.
Sinds 2010 onthalen enkele Gentse culturele instellingen publiekswerkers in opleiding. Om hun kansen op een duurzame tewerkstelling te verhogen, volgen de publiekwerkers de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk via de Artevelde Hogeschool.

Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en een pak ervaring rijker. Geen witte raven en merels, maar 11 publiekswerkers met een warm hart voor cultuur en diversiteit, ondersteunden de afgelopen jaren een aantal experimentele projecten. Eén van hen is Nagham Al-Hamwy:
“Ik begrijp de titel van de cursus ‘Omgaan met diversiteit’ niet. Het geeft de indruk dat het een probleem is zoals stress of racisme. Dat is niet zo. Moet dat niet zijn ‘Handelen in diversiteit’?“
Hoe benutten we leer-werktrajecten in de toekomst ten volle? Liggen hier de sleutels voor interculturalisering van het personeel van de culturele instellingen?
Mag het iets meer zijn? Is investeren in opleiding, in groeikansen een randvoorwaarde? Of is het een must do als we willen evolueren van een monoculturele naar een interculturele organisatie?

Deze studienamiddag is een organisatie van vzw De Centrale i.s.m. Dienst Werk en Activering, Handelsreizigers in Ideeën en GTB.

Praktisch

maandag 28 maart 2022

13:30 - 17:00

Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel:


Ook interessant


SEKSENDÖRT . UITVERKOCHT


VIOLONS BARBARES . GEANNULEERD


DOLU KADEHİ TERS TUT