wo.19.febTurbinezaal

RELIGIE HERZIEN (JONAS SLAATS)

Zeven mythen over religie

Jonas Slaats lanceert zijn nieuwe boek "Religie herzien" met een zinnenprikkelende performance lezing. Inhoud en entertainment verzekerd.

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.

JONAS SLAATS is filosoof, theoloog, antropoloog. Als schrijver en sociaal activist beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

(tekst Jonas Slaats)