Onder Ons - Een hybride studienamiddag

De stad Gent wil de culturele participatie en competenties van al zijn inwoners verhogen, en zoekt hefbomen voor interculturalisering.

De Stad Gent - met name de Dienst Werk en Activering, De Centrale en enkele stedelijke culturele instellingen - zet sinds 2010 in op leerwerktrajecten voor publiekswerkers en cultuurbemiddelaars.

Zetten we al stappen in de juiste richting? Zijn we goed bezig? 

Meer info & inschrijven ?Dit artikel verscheen op en gaat over in de categorie Andere


Bekijk alle nieuwsberichten