Onze partner Music Fund, winnaar 2021 van de Prijs voor Democratie en Mensenrechten.

Deze prijs, ter waarde van 10.000 euro, beloont de vereniging voor haar actie ten gunste van muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in conflictgebieden en ontwikkelingslanden, alsook in België.

Sinds 2015 reikt het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel jaarlijks een prijs uit voor Democratie en Mensenrechten. Het hoofddoel is de aandacht te vestigen op een specifieke verwezenlijking in het kader van de Internationale Organisatie van de Francofonie en de waarden die zij verdedigt op het gebied van de bevordering van de vrede, de democratie en de mensenrechten. Voor het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel komt het er ook op aan meer openheid aan de dag te leggen tegenover de civiele maatschappij en de burgers.

Meer info over onze partner Music Fund Dit artikel verscheen op en gaat over in de categorie Muziek


Bekijk alle nieuwsberichten