Klokkenluidersregeling

Hier vind je meer info over de vertrouwelijke meldingen binnen de klokkenluidersregeling.

Een klokkenluider is iemand die een inbreuk meldt van vzw De Centrale op een wetgeving of regelgeving die in Vlaanderen van toepassing is. Wie een inbreuk wil melden, volgt een bepaalde procedure en krijgt zo een zekere bescherming. Bedoeling is dat inbreuken op die manier sneller opgespoord en behandeld kunnen worden.

De Centrale heeft een intern meldingskanaal waar klokkenluiders terecht kunnen.

Zo'n melding gebeurt:
Digitaal via deze tool <klik hier>. Dit is de beste en snelste manier voor een vlotte afhandeling.
Schriftelijk via vzw De Centrale, t.a.v. Tim Van Marcke, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent; vermeld het woord ‘vertrouwelijk’ duidelijk op de omslag.
Telefonisch via +32 (0)9 323 65 65 (vragen naar Tim Van Marcke).

Externen in een werkrelatie met vzw De Centrale kunnen de inbreuk rechtstreeks melden bij het extern meldingskanaal Vlaamse Ombudsdienst.

Let wel! Burgers die geen werkrelatie hebben met vzw De Centrale of die enkel deelnemen aan de activiteiten kunnen inbreuken rechtstreeks melden via:
Gentinfo of de Ombudsdienst van de Stad Gent

Voor meer info <klik hier>